logo

ОФЕРТА за изпълнение (труд и материали)

Цени за м2 в лева,

 

1. Покривни хидроизолации с пасти ИЗОМАКС

 

  • Изпълнение на покривна хидроизолация - гаранция 7 г.
21,00
 

 

  • Ремонт на ламаринени покриви - гаранция 7 г.

21,00

2. Изпълнение на подземни хидроизолации с ИЗОЕЛАСТ

 
  • Подземни хидроизолации - гаранция 7 г.
 
- хоризонтални 21,00

- вертикални

21,00

3. Изпълнение на полимерциментова хидроизолация ИзоМРАЗ за обитаеми площи

40,00

  • Тераси - настилка - гаранция 7 г.
 

Забележки: Предлаганите цени са ориентировъчни и се уточняват след оглед на обекта.